泣不成聲 詞:泣不成聲

詞:泣不成聲 (注音:ㄑㄧˋ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄕㄥ)
泣不成聲 ㄑㄧˋ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄕㄥ qì bù chéng shēng 字詞屬性: 詞組 字詞號: 357900000 字詞名: 泣不成聲 注音一式: ㄑㄧˋ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄕㄥ 漢語拼音: qì bù chéng shēng 釋義: 哭得發不出聲音。 形容十分悲傷。例: 聽到好友過世的消息,他泣不成聲。 Emoji符號: